Slowackiego Street 100, 26-600 Radom City, Poland
+48 505 422 502

O Tokenie MDH

Kryptowaluta dedykowana branży telemedycznej
Telemedicoin Token (MDH)

W celu dywersyfikacji struktury kapitału i zapewnienia odpowiedniego wkładu własnego w dofinansowany projekt, Międzynarodowy Akcelerator Technologii Telemedycznych wyda kryptowalutę Telemedicoin. Firma jest beneficjentem europejskiego funduszu na badania i rozwój.

Telemedicoin jest dostępny na platformie Pro Coin Market, emisja kryptowaluty rozpoczyna się w przyszłym roku

Cena za 1 token w przedsprzedaży: 0,24 USD
Cena za 1 token w dniu debiutu: 0,48 USD
Hard cap: 20 000 000 (USD)
Początkowa ilość tokenów: 100 000 000
Maksymalna ilość tokenów: 100 000 000
Rodzaj tokena: ERC-20
Pary wspierające sprzedaż tokena: MDH/BTC, MDH/ETH
Podmiot wydający: International Accelerator Of Telemedicine Technologies Sp. z o.o.

Token będzie posiadał zaadaptowany innowacyjny model lokat dla klientów oraz możliwość sprzedaży konwencjonalnej (papierowej) dzięki zastosowaniu giełdy Uniswap.

Lokaty oraz Lock’ups
Bo liczy się bezpieczeństwo
Na czym polega koncepcja lokat?

Wynagradzanie odsetkami posiadaczy indywidualnych MDH. W Telemedicoin smart contract odpowiada za wyliczenie odsetek według obowiązującego modelu opartego na mnożniku, który w przybliżeniu umożliwia otrzymanie rocznie dodatkowej puli 5% tokenów od wartości bazowej. Możemy więc założyć sobie lokatę MDH oprocentowaną wyżej wymienioną wartością estymowaną. Lokaty nie posiadają stałego oprocentowania, aby uniemożliwić wygenerowanie inflacji dlatego przyjęty mnożnik z czasem przestanie
się zwiększać pozostawiając stałą ilość tokenów, które nie będą dogenerowywane. Ponadto MDH wdrażając lokaty przy użyciu mnożnika, nie zwiększa wartości globalnej Total supply a jedynie ilość dostępną na portfelach prywatnych. Przyrost ilości MDH następuje automatycznie co 7 dni a w skali całego roku uzyskuje wartość między 4,5% a 5,5%

Na czym polega koncepcja lock’ups?

Drugą rolą smart contract MDH jest zapewnienie płynności kursu podczas listingu dzięki zastosowaniu w smart contract funkcji blokowania sprzedaży tokenów przez okres 12 miesięcy. Dzięki wygenerowaniu tokenów lustrzanych istnieje możliwość zakupu oraz sprzedaży MDH w wolnym obrocie podczas prowadzonej obecnie przedsprzedaży.

Współzałożyciel, CEO Telemedicoin o tokenie MDH
Adam Mucha

“Jako przewodniczący Centrum Inicjatyw Technologicznych i Społecznych od lat zajmowałem się analizą innowacyjnych projektów, Startup’ów i przedsięwzięć społecznych. Objęcie funkcji prezesa Polskiego Instytutu Ekspertyz Medycznych pozwoliło mi szerzej spojrzeć na problemy
odbiorców usług medycznych w Polsce i na świecie. Jestem przekonany, że
projekt MediHash oraz utworzenie podmiotu zajmującego się wdrażaniem w rynek wielu, do tej pory jeszcze niewykorzystanych patentów, programów i rozwiązań telemedycznych dzięki nowoczesnym formom finansowania, umożliwi zmianę obrazu rynku telemedycznego (de facto jednego z najbardziej perspektywicznych w skali ogólnoświatowej) i jego intensywny rozwój w Polsce i za granicą”

Już dzisiaj kup MDH 50% taniej!
Czy chciałbyś do nas dołączyć?
Zapisz się do Telemedicoin Team!

Projekt Telemedicoin to dynamicznie rozwijająca się koncepcja skupiająca przy sobie wielu specjalistów oraz liczne rozwiązania. Dlatego też aby zapewnić płynność w realizacji poszukujemy kluczowych inwestorów, dzięki którym projekt będzie mógł rozwijać się w tempie, które zapewni maksymalizację efektów na rynku.

Jeżeli zajmujesz się tworzeniem smart contracts lub jesteś architektem blockchain to skontaktuj się z nami! Współpracując z nami masz pewność, że bierzesz udział w międzynarodowym przedsięwzięciu, które umożliwi Ci zdobycie nowych umiejętności oraz perspektyw.

Nasz projekt jest związany z trenowaniem maszynowym m.in. deep learningiem. W związku z tym poszukujemy architektów sieci neuronowych, dzięki którym będziemy mogli usprawniać systemy wczesnego prognozowania potencjalnego ryzyka zachorowania oraz innych modułów odnoszących się do aplikacji dystrybuowanych przez akcelerator.

Jesteśmy obecnie na etapie przedsprzedaży tokenu MDH służącemu jako środek płatniczy oraz środek dywersyfikacji finansowania całego projektu. Dzięki tokenizacji będziemy w stanie uzyskać elastyczne środki finansowe jako wkład do projektu. Aby sukcesywnie to zrealizować współpracujemy z rzetelnymi specjalistami ds. marketingu i PR w tak wąskiej dziedzinie jaką jest ICO. Jeżeli czujesz się specjalistą w tej branży to skontaktuj się z nami! Uzgodnimy atrakcyjne dla stron warunki.