Slowackiego Street 100, 26-600 Radom City, Poland
+48 505 422 502
Przeczytaj o flagowej aplikacji projektu - MediHash System
G

łówny projekt Akceleratora – Rozwiązanie, które
wprowadzi rynek telemedyczny w nową erę.
Kompleksowa platforma zintegrowana z siecią w
technologii blockchain umożliwiająca nieograniczoną i
zdecentralizowaną wymianę informacji między pacjentami
a podmiotami medycznymi. Zaadaptowana sztuczna
inteligencja tworzy ponadto niezależną, szacowaną
diagnozę potencjalnego ryzyka zachorowania na
podstawie uzyskanych anonimowych danych. Aplikacja
będzie również wykorzystywana w mobilnej terapii
behawioralnej opracowywanej dzięki uzyskanemu
dofinansowaniu z UE.

“Wykorzystanie ogólnodostępnych baz danych zawierających anonimowe dane genetyczne w trenowaniu sieci neuronowych projektu MediHash, może być krytycznym rozwiązaniem dla rozwoju nowoczesnych usług medycznych”

Kornelia Polok
Profesor Genetyki, ekspert Komisji Europejskiej w dziedzinie biologii

Trzy filary aplikacji
01
FIlar blockchain

Dzięki aplikacji pacjent będzie miał możliwość rejestracji jednym kliknięciem przycisku na telefonie w wybranej przez siebie placówce medycznej, która korzysta z systemu.

02
Sztuczna inteligencja

Sztuczna inteligencja – sieć neuronowavprzetwarzając dużą ilość anonimowych
danych skategoryzowanych do krótkich kodów, będzie tworzyć powtarzalne schematy (patterny), które pozwolą na ostrzeganie pacjentów przed potencjalną
chorobą

03
Mobilna terapia

Rozpoczęliśmy prace nad skonstruowaniem medycznie potwierdzonej zdalnej (telemedycznej) terapii psychologicznej, która ma na celu leczenie chorób cywilizacyjnych takich jak stres, prokrastynacja (lenistwo), stany lękowe,
depresja.

Zastosowanie systemu Medihash w przypadku zagrożenia epidemicznego na przykładzie pandemii COVID-19.

Możliwość dynamicznego zarządzania systemem MediHash pozwala na:

 • Poszerzenie procesowania danych za zgodą zainteresowanych
  stron
 • Ocenę ryzyka epidemicznego w wybranych obszarach
 • Błyskawiczne alerty epidemiczne wystosowane przez rząd oraz
  partnerów medycznych, zarówno dla pacjentów jak i placówek
  medycznych, dostosowane indywidualnie dla każdego
  użytkownika
 • Dodatkowe wsparcie dla służb ratunkowych w przypadku
  ratowania osób o zwiększonym ryzyku zachorowania
  Hierarchiczną dostępność usług m.in. w tym wykonywanie
  testów laboratoryjnych
 • Dostęp do wyposażenia medycznego dla placówek najbardziej
  zagrożonych, w tym rezerwację zaopatrzenia w czasie
  rzeczywistym
 • Analizę możliwości występowania nowych ognisk chorobowych
  na podstawie zleconych mikropłatności oraz dodatkowych
  informacji
 • Koordynowanie działań placówek w wybranych lokalizacjach
 • Wymianę dokumentacji w postaci cyfrowej, co zapewnia
  mniejsze zagrożenie zakażenia dla lekarza i pacjenta
 • Sprawną utylizację skażonego zaopatrzenia
 • Zwiększoną wydajność zespołu oraz sprawną migrację
  pacjentów
Masz pytania dotyczące platformy?